PCDS40 - Programowalny sterownik modułowy

PRZEZNACZENIE:
 • Monitorowanie procesów technologicznych
 • Pomiary i wskazania wielkości fizycznych
 • Sterowanie procesami technologicznymi
 • Kontrola jakości, nadzór technologiczny
 • Rejestracja danych pomiarowych
 • Systemy SCADA
Charakterystyka, zakres obsługiwanych zadań :

 • PCDS40 jest sterownikiem o modułowej, modyfikowalnej strukturze funkcjonalnej sprzętowej i programowej.
 • Konstrukcja pozwala zainstalować do 7 wymiennych pakietów realizujących funkcje sprzężenia z obiektem. (PSO obejmują wejścia/wyjścia analogowe, dwustanowe oraz układy specjalizowane).
 • Każdy z modułów jest galwanicznie izolowany od układu sterownika i zasilania.
 • Komplet PSO pozwala dołączyć do 56 sygnałów analogowych , oraz do 112 sygnałów binarnych lub ich kombinacji.
 • Podstawowa konstrukcja zintegrowana jest z panelem operatora obejmującym wyświetlacz i klawiaturę (80 znaków alfanumerycznych,18 klawiszy). Dostępna jest wersja bez panelu operatora , do montażu na szynie TS 35.
 • Sterownik umożliwia swobodne programowanie funkcji interfejsu operatora, pozwalając zbudować czytelny układ wyświetlanych wielkości, z łatwym dostępem do zagłebionych poziomów menu. Wbudowany system operacyjny wykonuje cyklicznie funkcje określone w programie użytkowym.
 • Program użytkowy składa się z funkcji (bloków) wybranych z biblioteki, oraz powiązań ich wejść i wyjść sygnałowych. Bibloteka bloków funkcjonalnych zawiera ponad 80 różnych funkcji. Dostępna jest obsługa zmiennych Integer, Long , Real. Bloki funkcjonalne związane z modułami PSO obsługiwane są automatycznie (system rozpoznaje rodzaj zainstalowanych PSO). Informacje z bloków obsługi PSO dostępne są poprzez łącza komunikacyjne bezpośrednio po załączeniu zasilania, bez konieczności jakiegokolwiek programowania. Bibloteka funkcji zawiera również funkcje obsługi komunikacji, w tym funkcje ModBus MASTER dla umożliwienia obsługi niższych warstw (gałęzi) systemu rozproszonego, oraz funkcje obsługi drukarki (wydruki rapotrowe o programowalnym układzie).
 • W standardzie dostępny jest zegar RTC, co pozwala operować funkcjami z oznaczaniem i odmierzaniem czasu astronomicznego.
 • Program użytkowy tworzony jest przy użyciu dowolnego IBM PC. Po kompilacji program użytkowy przesyłany jest do PCDS40 poprzez jedno z łącz komunikacyjnych.
 • Wbudowana w PCDS40 pamięć nieulotna Flash przeznaczona jest do przechowywania programu użytkowego, oraz stałych parametryzacyjnych. Dodatkowo, dla zmiennych procesowych, dostępna jest pamięć RAM z podtrzymaniem bateryjnym (wbudowany akumulator NiCd z układem ładowania).
CHARAKTERYSTYKA
SPOSÓB FUNKCJONOWANIA
ORGANIZACJA PAMIĘCI
KONFIGURACJA MODUŁÓW PSO
PAKIET PSO DO16L1 (wyjścia dwustanowe)
PAKIET PSO DO16L0 (wyjścia dwustanowe)
PAKIET PSO DI16LS (wejścia dwustanowe)
PAKIET PSO AO4I (wyjścia analogowe)
PAKIET PSO (wyjścia analogowe)
PAKIET PSO AI8IS (wejścia analogowe)
PAKIET PSO AI4ID (wejścia analogowe)
ZASILANIE I KOMUNIKACJA

Podstawowe dane techniczne

PSO
 • Ainp: 8 x 0(4)..20 mA wspólny potencjał, 4 x 0(4)..20 mA różnicowe
 • Aout: 4 x 0(4)..20 mA źródło lub obciążenie.
 • Dinp: 16 x 24V DC
 • Dout: 16 x 300 mA źródło, obciążenie. REL- 8 x zestyk NO 3A/250V
 • Wyświetlacz: LCD: 2 linie po 40 znaków, podświetlany
  Komunikacja: Dwa programowo konfigurowalne interfejsy komunikacyjne RS232+RS232/485 MASTER, SLAVE, 300...19200 bps
  Zasilanie 14...30 V DC // 300 ... 800 mA
  Mocowanie Otwór w tablicy: H-92mm+1, W-186mm+1
  Wymiary H-96mm, W-192mm, D-180mm(z przyłączami)