TTS51_RTE - Przyrząd do badań serwomotorów

karta dokumentacja

PRZEZNACZENIE:
  • Zadawanie sygnałów testujących
  • Rejestracja przebiegów
  • Zdejmowanie charakterystyk
Opis ogólny

Zestaw testowy TTS51_RTE został zaprojektowany dla zapewnienia łatwego i efektywnego zadawania wzorcowych sygnałów testujących, rejestracji tych przebiegów, zdejmowania charakterystyk oraz innych operacji kontrolnych układów sterowania serwomotorów z wykorzystaniem zaworu proporcjonalnego Vickers i karty sterownika/regulatora zaworu.
Kaseta zestawu zawiera dwa niezależne, lecz współpracujące ze sobą urządzenia : GENERATOR sygnałów testowych oraz REJESTRATOR. Oba urządzenia obsługują regulator elementu wykonawczego ( np. serwomotoru ), pozwalając na sterowanie wartością zadaną, oraz pomiar i rejestrowanie wartości zwrotnych z obiektu lub z karty regulatora.
Sygnały wyjściowe GENERATORA , oraz wejścia rejestratora są dostępne na złączach płyty tylnej kasety, umożliwiając dołączenie innych niż podstawowy (VICKERS EEA-PAM) regulatorów, lub badanie obiektów o innych funkcjach.

GENERATOR udostępnia 2 wyjścia o zakresach prądowych 0..20, 4..20 mA i 0..1000 mA, REJESTRATOR udostępnia 8 wejść 0(4)..20 mA oraz wejście zewnętrznego wyzwalania rejestracji. Rejestracja odbywa się do wewnętrznej pamięci RAM z podtrzymaniem bateryjnym (BBRAM). Pamięć ta umożliwia rejestrację 1048576 16 bitowych próbek zorganizowanych jako 4 sesje pomiarowe. Rejestrator posiada 16 kanałów pomiarowych, z czego 8 powiązanych jest z wejściami i wyjściami badanego regulatora, a 8 dostępnych jako zewnętrzne na panelu . Każda grupa 8 kanałów obsługiwana jest przez odrębny tryb pracy urządzenia, przełączany poprzez wybór opcji z panelu operatora.

Karta regulatora (Vickers Proportional Valve Controller Card) jest montowana w stosowne miejsce (slot) w obudowie od strony płyty czołowej. Regulator jest zasilany przez zestaw TTS51_RTE i stanowi element testowany (DUT- Device Under Test). Wszystkie ważniejsze sygnały regulatora są wyprowadzone na złącza BNC, dostępne na tylnej ściance obudowy. Są tam również zamontowane złącza do przyłączenia urządzeń współpracujących: cewek zaworu proporcjonalnego (coils) oraz czujników położenia (sensors).

TTS51_RTE umożliwia generowanie zestawu przebiegów testowych, które stanowią wartości zadane dla DUT. Przebiegi testowe mogą być wybierane spośród różnych funkcji standardowych, których parametry mogą być modyfikowane, tak aby uzyskać pożądane dla danego typu testu wartości. Wszystkie sygnały dostępne na złączach są przez urządzenie również mierzone i wyświetlane na wbudowanym wyświetlaczu LCD, oraz rejestrowane we wbudowanej pamięci BBRAM.

TTS51_RTE może być równie dobrze używany jako urządzenie sterujące (GENERATOR), jak i pomiarowe, REJESTRATOR lub łączyć obie te funkcje. Używanie urządzenia redukuje ilość niezbędnej aparatury, oraz pozwala przeprowadzić wymagane testy szybko i efektywnie.

Sterownik główny , zarządzający pracą TTS51_RTE , może poprzez wbudowane łącze RS232 współpracować z komputerem klasy IBM PC.

Podstawowe dane techniczne

Dane podstawowe
Obudowa Metalowo - kompozytowa, konstrukcja z uziemieniem
Wymiary 135x 480 x ca400 (bez przyłączy i okablowania)
Masa ca. 12 kg
Stopień ochrony IP 00 bez zamontowanego modułu DUT (karta regulatora)
IP 40 przy zamontowanym regulatorze
Zasilanie
Zasilanie główne 220..240V ac 50..60 Hz
Pobór mocy ca. 80 W przy załączonym DUT
Zabezpieczenia bezpiecznik topikowy zwłoczny 1.0 A 250V dostępny z zewnątrz.
Zasilanie wewnętrzne 24 V DC, 60 W stabilizowane ca 2 W dla zasilanie układów wewnętrznych, ca 40W dla DUT ( regulator EEA-PAM), pozostały zapas mocy do wykorzystania dla zasilania czujników, przetworników zewnętrznych. 24V /100mA DC dla zasilania czujnika przesunięcia (Feedback) +15V dla zasilania czujników LVDT ( dostarcza moduł DUT)
Warunki otoczenia
Temperatura pracy 5..40 °C
Wilgotność 10..85%, bez kondensacji
Udary niedopuszczalne
Wibracje niedopuszczalne
Wejścia analogowe tryb VCTS
1 LVDT 1 ( Main) 4..12..20 mA dla skali -100%..0..+100%
2 LVDT 2 ( Pilot) 4..12..20 mA dla skali -100%..0..+100%
3 Feedback sensor 0..20 mA, 4..20 mA konfigurowalne dla skali 0..100%
4 Out PID sygnał -10V..0..+10V z wyjścia modułu EEA-PAM jest przetwarzany na sygnał 4..20 mA dla wejścia rejestratora, odpowiada skali -100%..+100%
5 SET_VAL Wejście wewnętrzne -100..+100%, mierzy sygnał wyprowadzony z wyjścia SET_VAL
6 CAL_SV Wejście wewnętrzne 0..+100%, mierzy sygnał wyprowadzony z wyjścia CAL_SV.
7 External Input 0(4)..20 mA, skala dla wejścia External Input ustalana swobodnie w zakresie +-999.9 dla wyświetlacza TTS i +-999.999 dla rejestratora i wizualizacji na ekranie PC.
8 EI_8 Jak dla wejść EI_1 .. EI_7.
Dokładność lepsza niż 0.1 % dla pełnej skali przetwornika A/C.
Wejścia analogowe dla trybu EXTREC
1 EI_1 Zakres pomiarowy dla wejść EI1..EI_8 => 0..20 mA.
Typ wejść - różnicowy.
Dopuszczalne napięcie wspólne = +-90V DC względem 0V ( połączone z uziemieniem kasety).
Wejścia zabezpieczone indywidualnie - 100 mA , zwłoczne powtarzalne.
Zasilanie 24VDC na przyłączach rejestratora posiada zabezpieczenie 300 mA łącznie dla wszystkich 8 przyłączy.
Skala ustalana swobodnie w zakresie +-999.9 dla wyświetlacza TTS i +-999.999 dla rejestratora i wizualizacji na ekranie PC.
2 EI_2
3 EI_3
4 EI_4
5 EI_5
6 EI_6
7 EI_7
8 CAL_SV 0...20 mA odpowiada skali 0..+100% wejście mierzy faktyczny sygnał wyprowadzony z wyjścia CAL_SV.
Dokładność lepsza niż 0.1 % dla pełnej skali przetwornika A/C.
Wyjścia analogowe
Monitor
Monitor Set Value - 2.0...+2.0 V dla -100%...100%
Monitor Calibrated Set Value 0.0... +2.0V dla 0...+100 %
Monitor Feedback :
0...20 mA sensor
0.0... +2.0V dla 0...+100%
Monitor PID - 2.0...+2.0 V dla -100%...100%
Monitor LVDT 1 - 2.0...+2.0 V dla -100%...100%
Monitor LVDT 2 - 2.0...+2.0 V dla -100%...100%
Obciążenie wyjść Monitor: min. 1 kOhm
DC SOURCE
1. 0..20 mA Sterowane wartością SET_VALUE, skala wyjściowa obejmuje zakres 4..12..20 mA dla -100%..0..+100% obciążalność 0..1000 W dla 20 mA.
2. 0...1000 mA Sterowane wartością CALIBRATED SET VALUE w 3 trybach:
1. dla 0..100%, wyjście 0..20 mA
2. dla 0..100%, wyjście 4..20 mA
3. dla 0..100%, wyjście 0..1000 mA.
Obciążalność wyjść:
Set Value, Cal. Set Value
Obciążalność : 0..1000 Ohm dla trybów 0(4)..20 mA, 0(8)..18 Ohm dla trybu 0..1000 mA nie mniej niż 8 Ohm dla ciągłego obciążenia przy 1000 mA.. Wyjście posiada wewnętrzne, termiczne zabezpieczenie przeciążeniowe. Przy wzroście temperatury elementów wykonawczych powyżej 50°C, załączone zostaje chłodzenie wymuszone, przy wzroście temperatury powyżej 80°C sterowanie wyjścia zostaje wyłączone. Ponowne załączenie sterowania realizowane jest po schłodzeniu poniżej temperatury 40 °C.